KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d.

obnovljeno 10.01.2010.

Hr

En

Py

 

 

 

 

O nama

 

KONČAR – ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA d.d. ima danas više od pola stoljeća iskustva u razvoju i proizvodnji električnih aparata srednjeg napona, te gotovo dva desetljeća iskustva u vlastitom razvoju i proizvodnji kompaktnih sklopnih modula izoliranih plinom SF6. Naš vlastiti know-how stvaran kroz desetljeća konstrukcije i razvoja pretočen je u proizvode koji se već dugi niz godina uklapaju u svjetske trendove na ovom području. Konstrukcija integriranih sklopnih aparata i mikroprocesorskog nadzora superioran je koncept u industriji aparata i aparatura srednjeg napona.

Područje naših aktivnosti pokriva proizvodnju više generacija kompaktnih sklopnih modula, električnih aparata srednjeg napona i pribora, servis i održavanje, ugradnju, završna ispitivanja te puštanje u pogon, uključujući nadzor uređaja za industrijske i distribucijske električne mreže.

Proizvodnja srednjenaponskih distribucijskih aparatura i kompaktnih modula je zasnovana na modernoj tehnologiji i materijalima. Proizvodi su namijenjeni za unutarnju ugradnju, u skladu sa nacionalnim i internacionalnim normama, uz potvrdu neovisnih ispitnih laboratorija.

Naša misija

Vjerujemo da se dugoročni poslovni odnos s kupcem gradi isporukom robe i usluga koje u potponosti zadovoljavaju ili nadilaze njegove zahtjeve.

 

Naša izjava o kvaliteti

Trajno poboljšavanje na svim razinama neophodno je za postizanje zadovoljstva kupca, što potiče naš rast i osigurava tržišnu poziciju.


POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Uprava društva svjesna je svoje društvene i javne odgovornosti i odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje, te posebnu pažnju posvećuje politici integriranog sustava upravljanja i mjerljivim ciljevima za njenu provedbu, prema normi normi ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015.

Uprava osigurava sve potrebne resurse za njenu učinkovitu provedbu i ostvarenje postavljenih ciljeva. Posebnu pažnju Uprava posvećuje izobrazbi zaposlenika koji provode politiku upravljanja kvalitetom i okolišem.

 

Kvaliteta

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem trajno se nadograđuje i jasno pokazuje ciljeve društva da se zadovolje zahtjeve kupca, ispune njegova očekivanja o kvaliteti proizvoda, vremenu isporuke, budućim potrebama, ekološki prihvatljivim materijalima uz primjenu važećih normi i zakonske regulative.

 

Svi zaposlenici su obvezni provoditi usvojenu politiku upravljanja kvalitetom i okolišem i voditi računa o ciljevima upravljanja kvalitetom i okolišem.

 

Uprava utvrđuje politiku kvalitete kao dio ukupne poslovne politike društva sa sljedećim ciljevima:

 

·        ujednačena kvaliteta svih proizvoda i usluga

·        zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca prema njegovim specifikacijama i ugovorima, uz zadovoljenje primjenjivih zakonskih propisa i normi

·        razvoj novih proizvoda i usluga u skladu s trendovima vodećih svjetskih proizvođača i važećih normi

·        sudjelovanje kupaca u razvoju proizvoda po posebnim zahtjevima

·        stabilnost poslovanja i zadovoljstvo zaposlenih

 

U svrhu ostvarenja politike kvalitete, društvo je uspostavilo sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001. Uprava je trajno uključena u rad svih organizacijskih funkcija, nadzire provođenje politike i ciljeva, a rukovoditeljima dodjeljuje ovlasti i odgovornosti za kvalitetan rad u području djelovanja, motiviranje suradnika za kvalitetan rad i osiguranje potrebnih resursa.

 

Zaštita okoliša

Uprava društva svjesna je svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje. Upravljanje zaštitom okoliša predstavlja visok proiritet, a ciljevi, planiranje i praćenje odvijanja provodi u sklopu Godišnjeg plana društva.

Društvo je uspostavilo sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001, a čijom dosljednom provedbom stalno provodi izobrazbu i motivaciju zaposlenih, razvija njihovu svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprječavanja njegovog onečišćenja, promiče racionalno i učinkovito korištenje energije i drugih prirodnih resursa kako bi se smanjilo njihovo trošenje.

Društvo upravlja svim aspektima okoliša trajno smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšava postignute rezultate upravljanja zaštitom okoliša poštujući u potpunosti hrvatske zakone i propise i primjenjujući važeće norme i standarde.

Trajnim nadzorom i preventivnim djelovanjem nastoji onemogućiti pojavu incidentnih situacija.

Politika upravljanja zaštitom okoliša je javna, dostupna je svim zainteresiranim stranama na web stranici društva i s njom su upoznati svi zaposlenici koji su ujedno obvezni za njenu provedbu.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem održava se uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove.

 

Zdravlje i sigurnost radnika

Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske, Društvo trajno i sustavno provodi identifikaciju opasnosti, procjenjuje i nadzire rizike koji utječu ili mogu utjecati na zdravlje i sigurnost zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana,

 

Društvo permanentno i sveobuhvatno planira, provodi i ocjenjuje osposobljenost svih zaposlenika za zaštitu na radu, provodi prethodne i periodične provjere zdravstvenih sposobnosti zaposlenika, vrši ispitivanja fizikalno kemijskih čimbenika u radnim prostorima, instalacije u objektima, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Društvo razvija svijest i razumijevanje o pojedinačnim obvezama zaposlenika i potiče njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju, preispitivanju i unapređenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 

Politiku kvalitete, zaštite okoliša i ciljeve Društva podržavam i potvrđujem svojim potpisom.

Direktor Društva

 

mr.sc. Željko Bago, dipl.inž

U Zagrebu, 15.01.2017.

 

Srebrna nagrada Poslovna.hr  Zlatna nagrada Poslovna.hr  Srebrna nagrada Poslovna.hr  Srebrna nagrada Poslovna.hr  Zlatna nagrada Poslovna.hr  Zlatna nagrada Poslovna.hr  Zlatna nagrada Poslovna.hr

 

 

2014-11-10

 

© 2014 Končar - Električni aparati srednjeg napona d.d.

 

PROIZVODI